ผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

     พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยกองทัพบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยกองทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
     จากนั้นได้เดินทางไปยัง โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ ตำบลท่าช้าง เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและการช่วยเหลือประชาชนจากศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยกองทัพภาคที่ 2 ในการเข้าให้การเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในห้วงที่ผ่านมา และหลังจากนั้นได้เดินทางเข้าพื้นที่ไปยัง วัดโพธิ์ทองเพื่อร่วมกิจกรรม Big Cleaning ในการฟื้นฟูวัดวาอาราม อาคารบ้านเรือนต่างๆ พร้อมกันนี้ทางกองทัพภาคที่ 2 ได้จัด ให้มีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเจ็บ การรักษาสัตว์ รวมถึงการซ่อมแซมอุปกรณ์ทางการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง พร้อมให้หน่วยจัดรถครัวสนามเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ร่วมกิจกรรม และประชาชนในพื้นทึ่สร้างความอบอุ่นใจและดีใจที่หน่วยทหารได้เข้ามาดูแลตั้งแต่น้ำเริ่มเข้าพื้นที่และทหารจะดูแลจนกว่าจะพ้นจะเข้าสู้ภาวะปกติ
 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube