รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๐

      พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งทางกองทัพบกโดย กรมสวัสดิการกองทัพบก ได้จัดจัดการแถลงข่าวขึ้นซึ่งในปีนี้มีการจัดการแข่งขึ้น ระหว่างวันที่ ๓ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมี กองทัพภาคที่ ๑ เป็นหน่วยรับผิชอบในการดำเนินการจัดการแข่งขึ้นในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยจัดพิธีแถลงข่าวขึ้น ณ ห้อง ๒๒๑ กองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube