รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการตรวจสอบการฝึกบรรเลงของเหล่าทหารดุริยางค์ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

      พลตรี ธรากร ธรรมวินทร รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการตรวจสอบการฝึกบรรเลงของเหล่าทหารดุริยางค์ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี พลตรี กฤษดา สาลิกา เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก เป็นประธานกรรมการฯ และคณะกรรมการจากกรมดุริยางค์ทหารบก โดยเริ่มตรวจสอบการใช้เครื่องมือตามหน้าที่ และหลักพื้นฐานการปฏิบัติเครื่องดนตรี ในแต่ละประเภทร่วมบรรเลงเป็นวงได้ และบรรเลงในงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และพัฒนามาตรฐานในการฝึกของหน่วย เพื่อให้เกิดศักยภาพพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจดนตรีร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการคัดเลือกหน่วยที่ดีที่สุดในแต่ละกองทัพภาคเข้ารับการตรวจสอบในระดับกองทัพบกต่อไป ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Total Page Visits: 118 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube