พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และพิธีสวดพระอภิธรรมศพ แด่พระสาสนโสภณ (โกศล สิรินธโร) อดีตที่ปรึกษาจ้าคณะภาค ๘ (ธรรมยุต) และอดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สุกำ พร้อมด้วยเครื่องเกียรติยศ โกศแปดเหลี่ยม ฉัตรเบญจาตั้งประดับประกอบศพ ปี่ กลองชนะ ประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมเวลากลางคืน กำหนด 3 คืน แด่พระสาสนโสภณ (โกศล สิรินธโร) อดีตที่ปรึกษาจ้าคณะภาค ๘ (ธรรมยุต) และอดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร
     เมื่อวันที่ 12 ต.ค.63 เวลา 10.30 น. คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ เคลื่อนสรีระสังขารพระสาสนโสภณ (โกศล สิรินธโร) อดีตที่ปรึกษาจ้าคณะภาค ๘ (ธรรมยุต) และอดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา จากกุฏิสองเมือง มายังศาลาการเปรียญ วัดสุทธจินดา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธี
     และเมื่อเวลา 16.00 น. มีการประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ตามลำดับ โดย สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะสงฆ์ พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน และศิษยานุศิษย์จำนวนมากร่วมพิธี ณ ศาลาการเปรียญ วัดสุทธจินดา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest