13 ตุลาคม จิตอาสารวมพลังเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

     พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พันเอกหญิง คันธรัตน์ วงศ์ชะอุ่ม ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 ได้นำคณะข้าราชการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ณ ลานนวมินทร์ บุ่งตาหลัว เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอมือง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณหน้าลานนวมินทร์ และตรวจเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสาฯของหน่วย อาทิ กิจกรรมตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้ ,ขุดลอกวัชพืชในแหล่งน้ำ ณ สระดอกบัว และกิจกรรมทาสีประติมากรรมหยดน้ำ เป็นต้น ซึ่งพสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างมีความตั้งใจที่จะร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐแก่ปวงชนชาวไทย

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube