กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 4 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พันเอกหญิง คันธรัตน์ วงศ์ชะอุ่ม ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 4 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สโมสรร่วมเริงไขย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา
     โดยกองทัพบก ได้กำหนดให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 4 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นภาพรวมของกองทัพบก เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีกรอบแนวทางดำเนินการจัดพิธีให้เป็นไปในทางเดียวกัน ซึ่งในครั้งนี้กองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 ได้กำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลฯ ตักบาตรพระสงฆ์โดยมีคณะช้าราชการหน่วยขึ้นตรง สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 กำลังพลและครอบครัวร่วมพิธีในครั้งนี้
 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube