กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีเทิดเกียรติและอำลากำลังพลที่เกษียณอายุราชการประจำปี 63

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 จัดพิธีให้กับกำลังพลที่เกษียณอายุราชการที่รับราชการมาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่น ตั้งใจ ในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อกองทัพบก ประเทศชาติ และประชาชนมาโดยตลอด สำหรับในปีนี้มีนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัดกองทัพภาคที่ 2 จำนวน 445 นาย ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 2 ได้กล่าวว่า “ถึงท่านจะเกษียณอายุราชการ ท่านยังคงช่วยเหลือประเทศชาติได้ และให้ระลึกเสมอว่ากองทัพยังคงให้ความสำคัญในความสามารถของท่านเสมอ” ซึ่งในปีนี้การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 จึงงดกิจกรรมพิธีสวนสนามเทิดเกียรติ

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube