แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดอบรมนวัตกรรมจุลินทรีย์ส่งเสริมการเกษตร

      พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการอบรม “นวัตกรรมจุลินทรีย์คึกคัก เพื่อกล้าไม้คุณภาพ ส่งเสริมการเกษตร เพิ่มป่า เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ คุณภาพชีวิตดีมีสุข” โดยกองทัพภาคที่ 2 ได้ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งมีกำลังพลของหน่วยเข้าร่วมอบรมกว่า 48 นาย สำหรับวัตถุประสงค์ครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเกษตรกรรม การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และเพิ่มคุณภาพชีวิตของกำลังพลภายในหน่วย อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการนำจุลินทรีย์เข้ามาช่วยในการเพาะพันธุ์ต้นไม้ นำไปสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563
 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube