การสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน (ภาค) รุ่นที่ 1

พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 /เลขาธิการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 2 เป็นประธานเปิดการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค) รุ่นที่ 1 โดยมี ข้าราชการ, ประชาชนทั่วไป, และนิสิต/นักศึกษา เข้ารับสมัครและสัมภาษณ์การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค) รุ่น 1 ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube