ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม สำหรับการฝึกเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วกองทัพบก ประจำปี 2563

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย แม่ทัพภาคที่ 1, 2 และ 3 ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม สำหรับการฝึกเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วกองทัพบก ประจำปี 2563 ซึ่งกรมยุทธศึกษา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการฝึกและตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบก ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2546
ในปีนี้ได้กำหนดแนวทางการใช้กำลังและรูปแบบการจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วมาใช้ในการการฝึกเพื่อให้สอดคล้องกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ด้านความมั่นคงในปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1 การฝึกกองพันพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว ของกองทัพภาค 1- 3 ขั้นตอนที่ 2 การฝึกเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วกองทัพบก ซึ่งใช้พื้นที่การฝึก ณ สนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่ 2 อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งในปีได้ทำการทดสอบขีดความสามารถในด้านต่างๆ คือ
-การเคลื่อนย้ายหน่วย
-การปฏิบัติ ณ พื้นที่กองกำลัง
-กระบวนการแสวงข้อตกลงใจทางทหาร
-การฝึกปฏิบัติทางยุทธวิธี
-การสับเปลี่ยน และการสับเปลี่ยนกำลัง
-การฝึกการปฏิบัติด้วยกระสุนจริง
     อีกทั้งยังมีการฝึกทั้งร่างกาย จิตใจ และสร้างองค์ความรู้อย่างครบถ้วน ตามคุณลักษณหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วกองทัพบก
พร้อมกันนี้ได้ส่งธงหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วกองทัพบก ให้กับกองทัพภาคที่ 3 ในการฝึกครั้งต่อไป
 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube