แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ และสร้างฝ่ายชะลอน้ำ

พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสร้างฝ่ายชะลอน้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ในพื้นที่ บ้านโคกกลาง ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร พร้อมมอบพันธ์ไม้ให้แก่ นายอำเภอทั้ง 6 อำเภอ และร่วมปลูกต้นไม้กับส่วนราชการ, นักเรียน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563
 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube