แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดแผนยุทธการพิทักษ์ไพรภูผายล ในการแก้ปัญหาการทำลายทัพยากรป่าไม้

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดแผนยุทธการพิทักษ์ไพรภูผายล ในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร, จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร เพื่อร่วมบูรณาการดำเนินงานตามแผนแม่บท ในการแก้ปัญหาการทำลายทัพยากรป่าไม้ และปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับป่าไม้ โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เพื่อเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 จังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube