กองทัพภาคที่ 2 “เปิดยุทธการสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนอีสาน”

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดยุทธการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่หอประชุมประจักษศิลปาคม ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย โดยกล่าวว่า ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่ที่มีการนำเข้ายาเสพติดอย่างน่าเป็นห่วงและรุนแรง ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3 และ 4 (ป.ป.ส.) จึงได้หารือกันและนำนโยบายของรัฐบาล สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้ทุกหน่วยบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว นำมาสู่การเปิดยุทธการสกัดกั้นยาเสพติดครั้งนี้ ซึ่งได้ดำเนินการในหลายพื้นที่มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว
     สำหรับเหตุผลในการเลือกเปิดยุทธการพื้นที่จังหวัดหนองคายนั้น เนื่องจากในห้วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา มีสถิติการจับกุม ตรวจยึด การนำเข้ายาเสพติดถี่ขึ้นและมีจำนวนมากขึ้น การปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นความตั้งใจของทุกภาคส่วน ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร ที่ต้องการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนให้ได้มากที่สุด และต้องยอมรับว่าปัญหายาเสพติดนั้น ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นฝ่ายตั้งรับ ซึ่งขบวนการค้ายาเสพติดมีวิธีการและเทคนิคที่ค่อนข้างพร้อม
     ส่วนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นั้นมีขอบเขตรับผิดชอบบริเวณกว้าง แต่มีบุคลากรน้อย จึงต้องบูรณาการทั้งกำลังพล งบประมาณ แผนงาน เพราะแต่ละหน่วยงานจะมี กฎหมายที่แตกต่างกันจึงต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง ส่วนกองทัพจะเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการการทำงาน พื้นที่ไหนที่มีความสำคัญเราก็จะเปิดยุทธการให้มากขึ้น โดยใช้กำลังหลายส่วนเข้ามาทำงานร่วมกัน เช่น ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย หวังผลด้วยการหยุดการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ ได้กำหนดเป้าหมายในห้วง 2 เดือนข้างหน้า ต้องกระจายกำลังและทำงานกันอย่างเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น เพื่อต้องการหยุดปัญหายาเสพติดให้ได้ ย้ำข้าราชการอย่าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube