ทภ.2 มอบอุปกรณ์ประจำด่านตรวจ/จุดตรวจตามโครงการ จัดตั้งและปรับปรุงด่านตรวจ/จุดตรวจ ประจำปี 2563 ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉยงเหนือ

พลตรี เวิน จำปาสา รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานมอบอุปกรณ์ประจำด่านตรวจ/จุดตรวจตามโครงการ จัดตั้งและปรับปรุงด่านตรวจ/จุดตรวจ ประจำปี 2563 ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉยงเหนือ ซึ่งได้รับทุนการจัดซื้อจากกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อจัดหาอุปกรณืประจำด่านตรวจ/จุดตรวจ ในพื้นที่ภาคอีสาน จำนวน 15 แห่ง

ณ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube