รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เปิดกิจกรรม Thailand Smart Soldier Strong Man challenge (สานพลังไทย ใจมั่นคงปีที่ 2)

พ.อ.นรธิป โพยนอก รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 2 เปิดกิจกรรมแข่งขัน Thailand Smart Soldier Strong Man challenge (สานพลังไทย ใจมั่นคงปีที่ 2) ประกอบด้วย การแสดงความรักความสามัคคี และความรักชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และการแข่งขันทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรูปแบบใหม่ตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารบก (A.R.C.P.T.) จำนวน 6 สถานี ซึ่งประกอบด้วย สถานียกน้ำหนัก, สถานีโยนลูกบอลน้ำหนัก, สถานีท่ดันพื้นละมือ, สถานีวิ่ง ลาก ยก, สถานีท่าโหยนยกเข่าแตะศอก, และสถานีวิ่ง 2 กม. และการทำ CPR  ณ สนาม ร.23 พัน.1 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จว.นครราชสีมา  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube