แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 สนองพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” เปิดโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น กิจกรรมปลูกไผ่ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เนื้อที่ 50 ไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชนเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้และปลูกป่าฯ ในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่สาธารณะ ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้จำนวน 100 ล้านต้น ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เป็นผลดีต่อการบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม รับมือกับภัยพิบัติ และความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือ ภาวะโลกร้อน  ณ พื้นที่ป่าชุมชนเขาสามสิบส่าง หมู่ที่ 15 ตำบลมะเกลือเก่า อำดภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube