กองทัพภาคที่ 2 ผนึกกำลังแก้ปัญหา “ยา ป่า น้ำ”

          พล.ท.ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ขึ้นอีสานเหนือเที่ยวนี้ตะลุยแก้ปัญหาใหญ่ภาคอีสานครบมิติ ทั้ง ยาเสพติด ป่าไม้ น้ำ ซึ่งปัญหายาเสพติดได้มอบแนวทางการปฏิบัติงาน ปรับกำลังอุดรอยรั่วยาเสพติดที่ทะลักเข้าสู่ไทยอย่างต่อเนื่องในพื้นที่นครพนม วันนี้ลงพื้นที่มุกดาหารเปิดยุทธการพิทักษ์ไพรปล่อยชุดปฏิบัติพิเศษจัดระเบียบดูแลแก้ปัญหาที่ดิน ป่าไม้ และเปิดการอบรมเยาวชนพิทักษ์ป่า ที่โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม อ.เมือง มุกดาหาร เพื่อปลูกป่าในใจให้เติบงอกงาม เป็นภูมิคุ้มกันป่าใหญ่ต่อไป สุดท้ายบรรยายให้ความรู้ผู้นำชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านติดอาวุธความคิดพิชิตภัยแล้งน้ำท่วม ด้วยแนวทางการจัดทำแผนที่เส้นทางน้ำเพื่อการเก็บกักน้ำ การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำใต้ดิน การสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน และระบบการกระจายน้ำด้วยระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งหากการดำเนินการได้ครบถ้วนสมบูรณ์จะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสาน ได้อย่างแน่นอน

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube