แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

    พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เพื่อความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาแล้งซ้ำซาก ซึ่งฤดูฝนก็เกิดน้ำหลาก และน้ำท่วม เพื่อให้หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงการบริหารจัดการน้ำ ในอนาคตเพราะน้ำคือปัญจัยหลักในการดำรงชีพ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่, คณะข้าราชการ ,กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน รับฟังการบรรยาย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube