แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พันเอก นรธิป โพยนอก รองเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ติดตามคณะ

เพื่อรับทราบปัญหาพื้นที่ทำกิน ของเกษตรกร และโรคใบด่างมันสำปะหลังสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Cassava mosaic virus เป็นโรคที่มีความสำคัญทำให้ผลผลิตเสียหาย 80-100 เปอร์เซนต์ และทำให้ผลผลิตของเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดนคราชสีมาเสียหาย ประมาณ 27 อำเภอ  และมีความห่วงใยเกษตกรที่ประสบปัญหาเดือดร้อนจากราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำในปัจจุบัน

ในการนี้ ได้พบปะเกษตรกร พื้นที่อำเภอเสิงสาง และเกษตรกร ตำบลโพธิ์กลาง อำเมืองนครราชสีมา เพื่อรับทราบปัญหาด้านการเกษตรพร้อมมอบแนวทางแก้ไข ณ ที่ว่าการอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563

Total Page Visits: 14 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube