แม่ทัพภาคที่ 2 สังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2563

พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 และได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาระยะห่างของญาติที่ติดตามทหารกองเกินมาตรวจเลือกฯ จนกว่าจะแล้วเสร็จทุกขั้นตอน

     ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ในการ ควบคุมดูแล การตรวจเลือกทหารประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การป้องกันไวรัสโควิด-19 รวมถึงทุกขั้นตอนการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

 

Total Page Visits: 5 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube