กองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยคณะข้าราชการหน่วยขึ้นตรงจัดกิจกรรมจิตอาสาการพัฒนาสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 บุ่งตาหลั่ว ประกอบด้วยกิจกรรม การตัดแต่งกิ่งไม้, พรวนดิน ใส่ปุ๋ย และการลอกวัชพืช

โดยความร่วมมือจากจิตอาสา ชุมชนรอบค่ายสุรนารี และครอบครัวร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อที่ 28 กรกฎาคม 2563

Total Page Visits: 31 - Today Page Visits: 4

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube