กองทัพภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล

กองทัพภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙   พระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๕

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี กองทัพภาคที่ ๒ ได้จัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้มีกำลังพลหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์เข้าร่วมอุปสมบทเพื่อถวายแด่ทั้ง ๒ พระองค์ในครั้งนี้ จำนวน ๑๐๔ นาย ซึ่งในช่วงเช้าได้จัดพิธีขลิบผมนาคมี พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมมั่นคงภายในภาค ๒ เป็นประธานพิธีฯ และในช่วงบ่ายมี พลโท ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบวชสามเณรเพื่อเตรียมอุปสมบทหมู่ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ณ วัดอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube