แม่ทัพภาคที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 /ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ณ ห้องประชุม พ.ต.เจริญ จ้อยทรัพย์ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 อ.เมือง จ.นครราชสีมา

     การประชุมดังกล่าวประกอบด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน , ชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ และชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งจำนวน 136 นาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำระดับชุมชน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกกลุ่มเกษตรกร เพื่อนำองค์ความรู้ไปบริหารจัดการน้ำในชุมชนของตนเองและดำเนินกิจกรรมให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

 

Total Page Visits: 38 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube