รอง มทภ.2 นำคณะข้าราชการ ทภ.2 ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐

         พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ผู้แทน แม่ทัพภาคที่ ๒ นำคณะข้าราชการหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๒,คณะแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๒ และครอบครัวกำลังพล ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งมีความสำคัญ คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาฏิโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา ๙ เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่างๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์” ซึ่งสำคัญยิ่งสำหรับชาวพุทธ ประกอบพิธีฯ ณ พุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube