แม่ทัพภาคที่ 2 มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของผู้ที่ได้รั่บผลกระทบจากเหตุกราดยิงที่ห้างเทอร์มินอล 21 จำนวน 34 ทุน

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของผู้ที่ได้รั่บผลกระทบจากเหตุกราดยิงที่ห้างเทอร์มินอล 21 จำนวน 34 ทุน รวมเป็นเงิน 79,000 บาท โดยแบ่งเป็น ระดับมัธยม ถึง ม.3 และระดับ ม.4 ถึง ม.6 / ปวช.  ณ พุทธศาสนสถาน ค่ายสุรนารี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 2 มีความห่วงใย และตั้งใจ ที่จะมอบทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาแก่ผู้ได้รับผลกระทบ และครอบครัว ขอให้ผู้ได้รับทุนทุกคน ใช้ทุนการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และขอให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนแต่ในสิ่งที่ดีงาม มุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจัง เพื่อความสำเร็จซึ่งรอเราอยู่ในวันข้างหน้าเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวในอนาคต และจะให้การส่งเสริมสวัสดิการด้านการศึกษาในทุกโอกาสเพื่อให้ผู้ที่ได้รับทุนทุกคน สำเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหวังและเป็นพลังสำคัญของชาติบ้านเมืองในอนาคตต่อไป

 

Total Page Visits: 57 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube