แม่ทัพภาคที่ 2 มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ , พนักงานราชการ, ลูกจ้างกองบัญชาการ กองทัพภาคที 2

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ , พนักงานราชการ, ลูกจ้าง และบุตรของกองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที 2 ประจำปี 2563 สำหรับทุนการศึกษาที่มอบในวันนี้ กองทัพภาคที่ 2 ได้ดำเนินการจัดหาทุนการศึกษา จากเงินที่ได้รับจากกิจการสวัสดิการในกองทัพภาคที่ 2 จำนวน 1,519,500 บาท ได้นำเงินดังกล่าว มาจัดสรรเป็นทุนการศึกษา จำนวน 487 ทุน แบ่งเป็น ระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3, ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ และทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ถึงระดับปริญญาตรี ในการมอบทุนการศึกษา แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ให้โอวาทกับบุตรหลานว่า “เงินทุนการศึกษาอาจจะไม่มาก แต่ขอให้เด็กๆ และลูกๆ หลาน มีความกตัญญู ใฝ่รู้ ตั้งใจเรียน และเป็นเด็กดี คนดีของสังคม พ่อแม่ก็ภูมิใจแล้ว”

Total Page Visits: 17 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube