กองพลพัฒนาที่ 2 จัดยุทโธปกรณ์ พร้อมนำกำลังพลจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และกำจัดวัชพืชผักตบชวา

     ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2 จัดยุทโธปกรณ์ พร้อมนำกำลังพลจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และกำจัดวัชพืชผักตบชวา ภายในโรงเรียนไชยมงคล ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยประสานความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ-ภาคประชาชน

     โดยให้ทุกฝ่ายตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานศึกษา ก่อนเปิดเรียนใหม่แบบ New Normal เพื่อสุขลักษณะที่ดีในการให้บริการเเก่เด็กนักเรียน หลังต้องปิดโรงเรียน งดการเรียนการสอนอยู่นานหลายเดือน เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19

Total Page Visits: 35 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube