กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 2 เปิด “โครงการกองทัพบก อาสา ปลูกป่าสร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน”

      พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 2 เปิด “โครงการกองทัพบก อาสา ปลูกป่าสร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน” โดยมี พันเอก บุญส่ง พรมนิล ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 26 ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติทับลาน หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาในพื้นที่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ร่วมบูรณาการแผนงานโดยการจัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เข้าพื้นที่เพื่อร่วมกันป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดในพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติทับลาน เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งในปัจจุบันได้สร้างฝายชะลอน้ำเสร็จสิ้นไปแล้ว จำนวน 33 ฝาย เพื่อสนองพระราชปฌิธานที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงตั้งปณิธานว่า  “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” ณ บริเวณพื้นที่รอยต่อป่าสงวนอุทยานแห่งชาติทับลาน บ้านชับเจริญ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563

Total Page Visits: 44 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube