กองทัพภาคที่ 2 มอบโล่เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ชมรมลูกเสือสัมพันธ์

     จากการที่ ชมรมลูกเสือสัมพันธ์ ซึ่งเป็นชมรมที่มุ่งบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และให้การสนับสนุนหน่วยทหารพรานและกองทัพภาคที่ 2 มาโดยตลอด แม่ทัพภาคที่ 2 จึงได้มอบโล่เพื่อประกาศเกียรติคุณ โดยมี พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 2 ในการมอบให้กับ คุณ วิทวัส ยอแสง ประธานชมรมลูกเสือสัมพันธ์ ซึ่งทางชมรมได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับฝ่ายทหารพราน/ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 เพื่อประโยชน์ของหน่วยช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ณ ตึกกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563

 

Total Page Visits: 34 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube