แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจความพร้อมการฝึกผสม ภายใต้รหัสการฝึก Lightning Forge 2020

      จากนโยบายของ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ที่พยายามส่งนายทหารไทยให้เรียนรู้หลักนิยมและนำไปพัฒนากองทัพ ซึ่งผู้บัญชาการทหารบก ได้มีโอกาสประชุมร่วมกับกองกำลังทหารบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิคที่ฮาวาย เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา จึงได้มีการขอยกระดับจากเดิมที่วางแผนไว้ว่าจะส่งแค่ผู้สังเกตการณ์ทางทหาร มาเป็นการส่งกำลังเข้ารับการฝึกแทน จึงเกิดความร่วมมือการฝึก Lightning Forge  ขึ้นและต่อเนื่องมาถึงปี 2563
     กองทัพภาคที่ 2 โดย พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมฝ่ายอำนวยการกองทัพภาคที่ 2 สนองนโยบายผู้บัญชาการทหารบก ได้จัดให้มีการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกผสม ภายใต้รหัสการฝึก Lightning Forge 2020 โดยกองพลทหารราบที่ 3 เป็นหน่วยรับผิดชอบ และได้มอบหมายให้ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3 โดยมี พันโท นิรุธ ขุมทอง เป็นผู้บังคับกองพัน และมีพิธีเปิดในวันนี้ รับฟังการบรรยายสรุปการเตรียมการฝึกนอกที่ตั้งฯ ประกอบ Boardwalk ณ อาคารคุณย่ากองพันทหารราบที่ 2 พร้อมกับตรวจเยี่ยม ณ สนามฝึก ACFT, การจัดแสดง Static Display ณ สนามบาสเกตบอล การสาธิตการออกคำสั่งยุทธการเป็นภาษาอังกฤษของ ผู้บังคับกองร้อย,ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก สำหรับการฝึกเป็นการฝึกนอกที่ตั้งของหน่วย เพื่อจะเข้าร่วมการฝึก ณ รัฐฮาวายสหรัฐอเมริกา ในการฝึกครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยซึ่งฝึกในห้วงวันที่ 24 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน  ในการฝึกภาคสนามใช้พื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
 
Total Page Visits: 58 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube