รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม การฝึกผสม รหัส Linghtning Forge 2020

     พลตรี เอกรัตน์ ช้างแก้ว รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าร่วมการฝึกผสม รหัส Linghtning Forge 2020 พบปะกำลังพลให้กำลังใจซึ่งจะเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายก่อนที่เข้ารับการฝึก ผสมร่วมกับกองทัพสหรัฐอเมริกา ณ มลรัฐอาวาย และเข้ารับการประเมินผล ณ ศูนย์ฝึกการเตรียมความพร้อมร่วม หรือ JRTC ณ รัฐหลุยเซียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกาในปีนี้

ทั้งนี้ตามที่ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้ทุกทัพภาค รวมทั้งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดนายทหาร รวมทั้งนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 5 ให้เข้ารับการฝึกด้วย โดยมีเป้าหมาย การสร้างประสบการณ์ เพื่อให้กำลังพล ได้เห็นภาพรวมของการฝึก และการจัดการฝึกให้มากที่สุด และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยและกองทัพบก  ณ กรมทหารราบที่ 3 กองพันทหารราบที่ 2  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

Total Page Visits: 54 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube