กองทัพภาคที่ 2 รับมอบเครื่องดื่มแมนชั่ม จากบริษัท ไฮเกียร์ จำกัด กลุ่มธุรกิจ TCP

     พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รองแม่ทัพภาคที่ 2 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 รับมอบเครื่องดื่มแมนชั่ม จาก คุณ อลิสรา โนนวังชัย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาด บริษัท ไฮเกียร์ จำกัด กลุ่มธุรกิจ TCP เพื่อนำไปแจกจ่ายเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติงานห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด 19 ซึ่งทางกองทัพภาคที่ 2 ได้จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือในการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล สนับสนุนด้านการผลิตหน้ากากอนามัย การจัดรถครัวสนาม การบริจาคโลหิต และการช่วยเหลือการจัดซื้อ ผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ เพื่อนำมาประกอบอาหารให้กับกำลังพลภายในหน่วย ในนามกองทัพภาคที่ 2 ขอขอบพระคุณ บริษัท ไฮเกียร์ จำกัด กลุ่มธุรกิจ TCP เป็นอย่างยิ่ง

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube