ช่วยเหลือกันยามยาก แม้ไม่มาก แต่ก็ล้นด้วยใจ

พันโท สุริวัชร์. อัครพรเดชาพงษ์ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 8 กรมทหารม้าที่ 7 ได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง แจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 จำนวน 20 ครอบครัว ในพื้นชุมชนหมู่ 13 บ้านหนองสองห้อง ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube