ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคระบาด Covid-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID 19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนตามแนวชายแดน โดยเฉพาะประชาชนที่ยากจนและด้อยโอกาสและมีภาระในการเลี้ยงเด็กเล็ก ผบ.กองกำลังสุรนารี เล็งเห็นปัญหาความลำบากของพี่น้องประชาชนจึงได้ประสานกับ อสม.และผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลแนงมุด ทำการสำรวจความเดือดของพี่น้องประชาชนที่ยากจนและมีเด็กเล็ก เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 1900 น.
    พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ได้เดินทางพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่เพื่อสอบถามปัญหาความเดือดร้อน พร้อมมอบนมโคให้กับเด็กเล็กเพื่อบริโภคในพื้นที่ ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 5 ครอบครัว ที่มีฐานะยากจนเพื่อช่วยเหลือเร่งด่วนในขั้นและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคระบาด Covid-19
     ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี พูดคุยให้กำลังใจกับประชาชนทุกครอบครัวและขอให้ทุกคนอดทนเข้มแข็ง ต่อสู้ไปด้วยกัน พร้อมทั้ง มอบหมายให้ จนท.จากโครงการทหารพันธุ์ ร.23 พัน 3 เข้ามาให้ความรู้ในเรื่องการเตรียมดิน น้ำหมักชีวภาพ และ พร้อมให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสพปัญหาความเดือนร้อนโดยทันที และจะเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่
“เพราะความเดือดร้อนของประชาชนมิอาจรอได้” “กองกำลังสุรนารี”

Total Page Visits: 23 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

อัพเดทสถานการณ์ COVID-19

Thailand
ThailandLast Updated: Loading...
Confirmed Cases0
New Case0
Total Deaths0
New Deaths0
Total Recovered0
Active Cases0
in Critical0
Case/1M0
Deaths/1M0
Total Tests0
Tests/1M0

ติดตามสถานการณ์ทั่วโลก คลิ๊ก

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube