โครงการ “ทหารอิ่มท้อง พี่น้องมีตังค์” เข้าช่วยเหลือรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรกร

     พันโท พงษ์พัฒน์ เตือนขุนทด หัวหน้าฝ่ายกำลังพล กองพลทหารราบที่ 6 รักษาราชการแทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 เมื่อ 28 เมษายน 2563 เวลา 17.00 น. – 18.00 น. หน่วยจัดเจ้าหน้าที่เข้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรชาวสวนชมพู่จาก นางสาว พรนภา บุญวัน บ้านสะโน ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการ “ทหารอิ่มท้อง พี่น้องมีตังค์” เพื่อช่วยเหลือชาวสวนในห้วงสถานการณ์ไวรัสโควิด – 19 ในการจำหน่ายผลผลิตและทำให้กำลังพลของหน่วยได้รับประทานผลไม้ที่มีคุณภาพตามฤดูกาล

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube