ทหารชายแดนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ทางเกษตร ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไทยผ่านพ้นวิกฤต Covid-19

     กองพันทหารราบที่ 13 กองกำลังสุรนารี (กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13) จัดกำลังพลช่วยอุดหนุนผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ บ้านหนองเม็ก ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งทำให้ไม่มีตลาดส่งขายและราคาตกต่ำจนพี่น้องเกษตรกรต่างได้รับความเดือดร้อนกันถ้วนหน้า
     โดย กองพันทหารราบที่ 12 ได้นำผลผลิตทางเกษตรกรรมทั้งหมด จำนวน 400 กิโลกรัม นี้ ไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลตามแนวชายแดนเพื่อเป็นอาหารเสริม สร้างขวัญกำลังใจในสภาวะเตรียมความพร้อม
 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube