ร.13 พัน.2 จัดรถครัวสนาม ออกประกอบอาหาร เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ร.13 พัน.2 จัดรถครัวสนาม ร่วมกับ กำลังพลจิตอาสา ออกประกอบอาหาร เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในห่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube