ร.16 พัน.1 จัดชุดประชาสัมพันธ์ นำอาหารกล่องตระเวนลงพื้นที่แจกจ่ายให้กับผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ผู้มีรายได้น้อย

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 จัดชุดประชาสัมพันธ์ นำอาหารกล่องตระเวนลงพื้นที่แจกจ่ายให้กับผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งบางส่วนไม่สามารถเดินทางมารับการแจกจ่าย ณ ลานสาเกตนคร อ.เมือง จังหวัดร้อยเอ็ดได้
     ปัจจุบันกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 นำรถครัวสนามออกมาทำอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนจำนวนวันละ 1,000 กล่อง เริ่มทำการแจกจ่ายตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.63 เป็นต้นมา โดยมีส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,กิ่งกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ,เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ,ภาคเอกชน ห้างร้านต่างๆ ให้การสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube