“เราคือครอบครัวเดียวกัน ห่วงใย ให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19” มทบ.26 ห่วงใยกำลังพลและครอบครัวในค่าย

     พล.ต ศราวุธ มาศิริ ผบ.มทบ.26 พร้อมด้วย พ.อ.หญิง กมลชนก มาศิริ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.26 และคณะตรวจเยี่ยมเยือน พบปะกำลังพลและครอบครัว รวมทั้งบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษที่พักอาศัยอยู่นอกหน่วย มทบ.26 พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค เช่นข้าวสาร อาหารแห้ง สร้างขวัญกำลังใจให้ต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และอวยพรให้กำลังพลและครอบครัวมีความสุข มีความอดทน ทั้งให้ดูแลบุคคลในครอบครัว ให้ปลอดภัย งดไปสถานที่เสี่ยง ให้มีความพร้อมอยู่เสมอในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมช่วยเหลือประชาชน

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube