ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 มอบเงินทุนสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ มอบแก่ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

     คุณปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 และคณะ ร่วมมอบเงินทุนสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ มอบแก่ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วย โดยมี พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศิลธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เป็นผู้รับมอบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค  COVID-19 ที่กำลังแพร่กระจ่ายอยู่ในปัจจุบัน และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์ และบุคลากรแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่สู้กับ COVID-19 ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี. อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube