แม่ทัพภาคที่ 2 เข้าเยี่ยมคำนับผู้แทนกรมใหญ่เสนาธิการ พลตรี จันทอง สอนตะอาด รองกรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาว

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เข้าเยี่ยมคำนับผู้แทนกรมใหญ่เสนาธิการ พลตรี จันทอง สอนตะอาด รองกรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาว เชื่อมสัมพันธ์ด้านการทหารให้แน่นแฟ้นและหารือการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวลุ่มน้ำโขงตลอดแนวชายแดน โดยมี พลตรี สัญชัย รุ่งศรีทอง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 ร่วมคณะ ณ กระทรวงป้องกันประเทศ สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube