แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมทหารใหม่และให้โอวาทกับทหารใหม่ ที่เข้ารับการฝึก ผลัดที่ 1/2562

      พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมน้องทหารใหม่และให้โอวาทกับน้องๆ ที่เข้ารับการฝึก ผลัดที่ 1/2562 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ณ ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube