แม่ทัพภาคที่ 2 มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล พนักงานราชการ และลูกจ้าง กว่า 437 ทุน

      พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณ ปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล พนักงานราชการ และลูกจ้าง กว่า 437 ทุน เป็นเงิน จำนวนกว่า 1,467,500 บาท เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระกำลังพล และเป็นขวัญกำลังใจให้บุตรหลานได้มีความมานะ ในการเล่าเรียน ซึ่งทุนการศึกษา แบ่ง 3 ประเภท คือ ระดับ อนุบาล-ประถมศึกษา ,มัธยมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย และ ระดับปริญญา โดยมีพิธีมอบทุน ณ ห้องศรีพีชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube