รองแม่พภาคที่ 2 ร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

     พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่พภาคที่ 2 ร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่จะมีขึ้น ในห้วงระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 โดยมีพิธีตักบาตร ณ วัดพระนารายณ์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube