รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน

     พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุนในเดือนปลายเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้ามาบรรยายเรื่อง  “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน” และ “ข้อควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน” ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube