แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 อำเภอภูสิงห์

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและรับฟัง ปัญหาข้อขัดข้อง ในทุกมิติของกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่อีสานตอนล่างตามแนวตะเข็บชายแดน และให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติงาน ณ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube