กองทัพภาคที่ ๒ เตรียมความพร้อมและตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒

     วันนี้ (๑๑ เม.ย. ๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ ๒ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานเปิดศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ความปลอดภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ณ อาคารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ค่ายสุรนารี ซึ่งศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ฯ แห่งนี้ ได้เชื่อมต่อสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จากจุดวิกฤตทั้ง ๒๐ จังหวัด เพื่อใช้ในการวางแผนและบูรณาการความช่วยเหลือ ในการอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนได้อย่างใกล้ชิด โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งหากเกิดสถานการณ์ความไม่เรียบร้อยขึ้นไม่ว่ากรณีใดสามารถประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวทุกภาคส่วน รวมถึงเสนอแนะการใช้กำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหาร ที่เตรียมพร้อมเข้าดำเนินการได้อย่างทันท่วงที

     จากนั้น เดินทางไปสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ ๒ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสถานีขนส่ง รวมทั้งตรวจความพร้อมการให้บริการ และอำนวยความสะดวกกับประชาชน และ นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาลดังกล่าว พร้อมกันนี้ยังได้ขอความร่วมมือสถานีขนส่งในการตรวจสภาพยางรถ ไฟส่องสว่าง ไฟเลี้ยว ที่ปัดน้ำฝน ประตูทางออกฉุกเฉิน ถังดับเพลิง และ อุปกรณ์ความปลอดภัยอื่นๆ ภายในรถ และการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของพนักงานขับรถ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ทั้งนี้ สำนักงานขนส่ง ได้มีการเตรียมความพร้อม ในเรื่องของการสำรองรถไว้แล้ว เพื่อป้องกัน ปัญหาเรื่องของผู้โดยสารตกค้าง ซึ่งคาดว่า จะสามารถให้บริการกับประชาชนและผู้เดินทางได้อย่างเต็มที่

     ต่อจากนั้น ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินตรวจสภาพการจราจรทางอากาศ ตลอดเส้นทาง ถนนมิตรภาพ ช่วง อำเภอเมืองนครราชสีมา ถึง อำเภอปากช่อง และเส้นทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา มุ่งหน้า สุรินทร์ ซึ่งเป็นถนนสายหลักมุ่งหน้าสู่ภาคอีสาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา
สำหรับการจัดตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และอำนวยความสะดวกในเดินทางให้กับประชาชน กองทัพภาคที่ ๒ ได้บูรณาการร่วมกับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ ถึง ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๑๒๕ จุด ประกอบด้วย ๒๘ จุดบริการหลัก ๙๗ จุดบริการร่วม โดยได้จัดเตรียมจุดบริการสำหรับพักรถ พักคน, จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการสอบถามเส้นทางการจราจร และ รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน, บริการเครื่องดื่ม กาแฟ, บริการซ่อม ตรวจสภาพยานพาหนะ, ห้องน้ำ ห้องสุขา และหากเกิดปัญหาระหว่างเดินทางสามารถขอรับการช่วยเหลือ ได้จากเจ้าหน้าที่ที่จุดบริการประชาชน ตามเส้นทางต่างๆ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ณ จุดบริการประชาชนหน้าค่ายทหารของกองทัพบก ๔๔๔ จุดทั่วประเทศ

     อีกทั้งยังได้ร่วมกับฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ประชาชนในพื้นที่ และจิตอาสา ในการตั้งจุดตรวจความมั่นคง จุดตรวจป้องปรามการกระทำผิดกฎหมาย การเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมระงับเหตุ การเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลเข้าดูแลผู้เจ็บป่วย การดูแลความปลอดภัยสาธารณะและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จัดกิจกรรม ขณะเดียวกันในพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศทางกองกำลังป้องกันชายแดนได้ประสานส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดการกระทำผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์ของมิจฉาชีพในช่วงเทศกาล อีกทั้งดำรงความเข้มแข็งในมาตรการสกัดกั้น ยาเสพติด รวมถึงสินค้าเกษตรที่ลักลอบเข้าไทยอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และร่วมเป็นหูเป็นตาในการดูแลความปลอดภัยสาธารณะ

“สงกรานต์ ปลอดภัย กองทัพบก ห่วงใย ประชาชน ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube