รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2562

     พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2562 ของทหารกองเกินที่มีภูมิลำเนาอยู่อำเภอปากช่อง โดยมี พันโท อนุชา ดาวังปา เป็นประธานคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ณ ศาลาประชาคมเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube