เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมการฝึกของหน่วย กองพันทหารม้าเฉพาะกิจ กองพันทหารม้าที่ 6

     พลตรี พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมการฝึกของหน่วย กองพันทหารม้าเฉพาะกิจ กองพันทหารม้าที่ 6 โดยเป็นการตรวจสอบการฝึกเพื่อให้หน่วยมีการพัฒนาประสิทธิภาพของกำลังพล รูปแบบและวิธีการฝึกอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการเสริมสร้างความพร้อมรบในทุกด้าน อีกทั้งยังเพื่อยกระดับมาตรฐานการฝึกหน่วยกำลังรบผสม เหล่าระดับกองพันให้สูงขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางของหน่วยในการที่จะเข้าปฏิบัติงานตามแผนป้องกันประเทศ โดยมี พันเอก พรชัย มาหลิน เสนาธิการกองพลทหารม้าที่ 3 ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกองพันทหารม้าที่ 6 กรมทหารม้าที่ 6 ค่ายศรีพัชรินทร อำเภอเมือง จังหวดขอนแก่น

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube