เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมการฝึกของหน่วย กองพันทหารราบเฉพาะกิจ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8

     พลตรี พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมการฝึกของหน่วย กองพันทหารราบเฉพาะกิจ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 โดยเป็นการตรวจสอบการฝึกเพื่อให้หน่วยมีการพัฒนาประสิทธิภาพของกำลังพล รูปแบบและวิธีการฝึกอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการเสริมสร้างความพร้อมรบในทุกด้าน อีกทั้งยังเพื่อยกระดับมาตรฐานการฝึกหน่วยกำลังรบผสม เหล่าระดับกองพันให้สูงขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางของหน่วยในการที่จะเข้าปฏิบัติงานตามแผนป้องกันประเทศ โดยมี พันเอก ณรงค์ สวนแก้ว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกองพันทหารราบที่ 2 และร่วมคณะในการตรวจเยี่ยมในพื้นที่กรมทหารราบที่ 8 ค่ายมหาศักดิพลเสพ อำเภอชุมแพ จังหวดขอนแก่น

     พร้อมกันนี้เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ยังได้เน้นย้ำในเรื่องของการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์เข้าพื้นที่การฝึก ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ เพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิด ในการเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าพื้นที่การฝึกนอกที่ตั้ง ที่สนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 15 มีนาคมนี้อีกด้วย

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube